Δ Δημοτικού

Διαδραστικά Σχολικά βιβλία: http://ebooks.edu.gr/2013/class-main.php?classcode=DSDIM-D

Αγγλικά Δ Δημοτικού

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Δ Δημοτικού

Γλώσσα Δ Δημοτικού

Εικαστικά Γ και Δ Δημοτικού

Θρησκευτικά Δ Δημοτικού

Ιστορία Δ Δημοτικού

Μαθηματικά Δ Δημοτικού

Μελέτη Περιβάλλοντος Δ Δημοτικού

Μουσική Γ και Δ Δημοτικού

Φυσική Αγωγή Γ και Δ Δημοτικού

 

On Line εκπαιδευτικό λογισμικό σχετικό με τα μαθήματα, για επιπλέον εξάσκηση στον ψηφιακό κόσμο της εκπαίδευσης. Κάνετε κλικ στις εικόνες για την μεταβίβαση στο αντίστοιχο λογισμικό, περιμένεται να φορτώσει τα δεδομένα και πλοηγηθείτε στις ασκήσεις.

 

Λογισμικό Γλώσσας Γ-Δ Δημοτικού

Λογισμικό Μαθηματικών Γ-Δ Δημοτικού

Λογισμικό Μελέτης Περιβάλλοντος Α-Δ Δημοτικού

Λογισμικό Θρησκευτικών Γ-Δ Δημοτικού

Αγγλικά Δ - Ε Δημοτικού

Περιβάλλον - Η προστασία του Δάσους (Α-ΣΤ Δημοτικού) 

Διαδραστικός Γεωμορφολογικός Χάρτης της Ελλάδος

Πρόσθετες πληροφορίες