Οι μαθητές του σχολείου μας συμμετέχουν σε μια πληθώρα δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη μόρφωσή τους, καλύπτουν τα ενδιαφέροντα τους και ενθαρρύνουν την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις - Εκδρομές

Εκπαιδευτικά Προγράμματα στο χώρο του Σχολείου

Σχολικές Γιορτές

Αθλητικές Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
(Προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικά, Πολιτιστικά)

Πρόσθετες πληροφορίες