Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Εγκύκλιο για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) από το σχ. έτος 2015-16 για φοίτηση στις Σχολικές Μονάδες Π.Ε. της χώρας, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Για να ανοίξετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ

Για να ανοίξετε το Δελτίο Α.Δ.Υ.Μ. πατήστε εδώ

Για να συμπληρωθεί το Α.Δ.Υ.Μ., θα πρέπει στις μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ ή οι ιδιώτες ιατροί που το χορηγούν στους γονείς, να συμπληρώσουν (και να φυλάξουν στο αρχείο τους) το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης του Μαθητή.

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι από την σχολική χρονιά 2014-15, καθιερώθηκε το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καταργούνται όλα τα πιστοποιητικά υγείας ως δικαιολογητικά εγγραφής για το Νηπιαγωγείο (πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης) και την Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου (πιστοποιητικά οδοντολογικής, καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης). Το Α.Δ.Υ.Μ. ισχύει για τρία (3) σχολικά έτη για το Δημοτικό Σχολείο. Περισσότερες πληροφορίες στην εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ΑΔΑ: ΒΙΦΖ9-91Δ. Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε ερμηνευτική εγκύκλιο σχετικά με το Α.Δ.Υ.Μ.  

 

Πρόσθετες πληροφορίες