Εγγραφές στην Α? Τάξη (2016-17)

13ο & 18ο Δημοτικά Σχολεία Νίκαιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 Αγαπητοί γονείς,

    Οι εγγραφές στην Α΄ τάξη, για το σχολικό έτος 2016-2017, θα γίνονται στο γραφείο του 13ου Δ.Σ. (1ος όροφος) από τις 2 Ιουνίου έως και τις 21 Ιουνίου 2016 ως ακολούθως:

 2 έως και 15 Ιουνίου από 12.30 έως 14.00

 16 έως και 21 Ιουνίου από 8.00 έως 10.00 π.μ.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Την 1η Ιουνίου το σχολείο θα είναι κλειστό

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή συνωστισμού επισημαίνουμε πως δεν έχει καμιά σημασία η σειρά με την οποία θα εγγραφεί ο κάθε μαθητής στο σχολικό συγκρότημα.

 Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά γεννήθηκαν το 2010

 

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης (αναζητείται από τις σχολικές μονάδες).
  2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ (όπου η αναγραφόμενη διεύθυνση κατοικίας να είναι στο όνομα ενός εκ των δύο γονέων) ή συμβόλαιο ενοικίου επικυρωμένο από την Εφορία.
  4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ).
  5. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.

 

Σημείωση: Οι εγγραφές γίνονται από γονείς ή κηδεμόνες με την ταυτότητά τους.

 

Ολοήμερα Τμήματα

Για την εγγραφή στα Ολοήμερα Τμήματα απαιτείται αίτηση του γονέα (το έντυπο υπάρχει στο γραφείο).

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας

β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).

 

Από τις Διευθύνσεις των Σχολείων

 

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις εγγραφές μαθητών στην Α? Τάξη

Εγκύκλιος για το ΑΔΥΜ

Έντυπο ΑΔΥΜ (παραδίδεται στο σχολείο συμπληρωμένο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου)

Έντυπο Φύλλου Ιατρικής εξέτασης (παραμένει στο αρχείο του γιατρού)

Εγκύκλιος του Υπουργείου για τα Ολοήμερα τμήματα

Έντυπο δήλωσης γονέα για εγγραφή στο Ολοήμερο


 

 

Πρόσθετες πληροφορίες