Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα

Με τη λήξη του σχολικού έτους οι δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις (από 16/6/2016) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διευθυντή του οικείου σχολείου.

Διαδικασία πληρωμής εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα

ΦΕΚ 2204/26-07-2012 (Απόφαση 2/46354/0026  του Υπουργού Οικονομικών): "Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα".

Αίτηση Δικαιούχου

Υπεύθυνη Δήλωση

 

Πρόσθετες πληροφορίες